Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10523
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Konin i powiat
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat ziemski i grodzki Konin województwo wielkopolskie (konińskie)
Tytuł/Title:"21 POWIAT KONIŃSKI GUB. KALISKIEJ. Kościół poklasztorny w Koninie. Ratusz w Koninie. Fara w Koninie."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:268x189 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 21.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz trzy ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 21) oraz tekst w kserokopii z opisem powiatu pochodzący z części opisowej atlasu. Ówczesny powiat koniński obejmował część obecnego powiatu tureckiego. Kościół św. Bartłomieja, gotycki, ceglany, XV w., z wykorzystaniem murów budowli z 2. poł. XIV w., częściowo przebudowany i rozbudowany w duchu baroku 1607, bazylikowy; zob. Atlas zabytków s. 262 z ilustracją. Ratusz klasycystyczny, początek XIX w., piętrowy; zob. Atlas zabytków s. 263. Zespół klasztorny reformatów: barokowy: kościół św. Marii Magdaleny, 1727, częściowo zniszczony 1939-1945, odbudowany, jednonawowy; klasztor 1733, piętrowy, trójskrzydłowy; zob. Atlas zabytków s. 262.
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10523
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły ratusze, varia mapy i plany / architecture churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent town halls/town hall, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Rathäuser/Rathaus, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie