Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10528
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lipsko powiat / Solec nad Wisłą / Iłża / Wąchock
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Lipsko województwo mazowieckie (radomskie) / Iłża - powiat Radom województwo mazowieckie (radomskie) gmina Iłża / Wąchock - powiat Starachowice województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Wąchock
Tytuł/Title:"64 POW. IŁŻECKI GUB. RADOMSKIEJ Ruiny zamku w Solcu. Ruiny zamku w Iłży. Opactwo w Wąchocku."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:267x191 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie prawego górnego rogu tablicy i bardzo nieznaczny praktycznie niewidoczny ślad po starym pionowym zagięciu tablicy (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 64
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne)
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz trzy ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 64) oraz tekst w kserokopii pochodzący z części opisowej atlasu. Ówczesny powiat iłżecki obejmował częściowo obszar obecnych powiatów starachowickiego, skarżyskiego, lipskiego i radomskiego. Solec nad Wisłą - ruiny zamku królewskiego na skarpie nadwiślańskiej, zamek murowany wzniesiony w poł. XIV w., przebudowany 1604-1627 (umocnienia bastionowe), po zniszczeniach szwedzkich zamek odbudowano ok. 1780, opuszczony XIX w., obecnie zachowane jedynie fragmenty murów i fundamentów; zob. Guerquin 1974 s. 270. Iłża - zamek biskupów krakowskich, gotycki, z kamienia łamanego i ciosów, około 1340 i 2. połowy XIV w., przebudowany na renesansowy około 1560 dla biskupa Filipa Padniewskiego, rozbudowany około 1618, wielokrotnie remontowany, obecnie w ruinie, złożony z zamku górnego na planie owalu z wieżą czworoboczną i cylindryczną oraz z przedzamcza; zob. Atlas zabytków ss. 458-459 z ilustracją. Wąchock - zespół klasztorny cystersów, opactwo fundowane 1179, kościół późnoromański ok. 1218-1239, przekształcony koniec XV w., klasztor rozbudowany XVI-XVII w.; zob. Atlas zabytków s. 480 z ilustracją.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska/cystersi
Numer katalogowy/Number:i10528
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) zamki, varia mapy i plany, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie