Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10535
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lublin powiat / Dąbrowica / Lublin (Czechówka)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki i ziemski Lublin województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"31. POWIAT LUBELSKI GUB. LUBELSKIEJ Ruiny zamku w Dąbrowicy. Ruiny zamku Tarłów na Czechówce pod Lublinem."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:270x190 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie lewego dolnego rogu tablicy, bardzo nieznaczne plamki (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 31.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz 2 ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 31) oraz tekst w kserokopii z opisem powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss.51-52. Ówczesny powiat lubelski obejmował częściowo obszar obecnych powiatów świdnickiego i opolskiego, a także teren ówczesnych powiatów (zniesionych w 1975) Bychawa i Bełżyce. Dąbrowica - pałac Firlejów, XV w., przekształcony w formach manierystycznych ok. 1610-1630, w ruinie od XVIII w., zachowana ośmioboczna wieża; zob. Atlas zabytków s.488. Lublin (Czechówka) - dwór obronny prawdopodobnie z 1. poł. XVI w., w 1671 roku został przebudowany na pałac, w 1681 pałac został spustoszony przez wojska kozackie, w XVIII wieku przeszedł we władanie Tarłów, w 2. poł. XIX wieku nastąpiła stopniowa rozbiórka pałacu; zob. hasło "Czechów (Lublin)" w Wikipedii.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10535
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) rezydencje zamki, varia mapy i plany / architecture castles/castle compositions (including multiview ones) rezydencje/residences, manors/residence, manor, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Residenzen/Residenz, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / chromo-lithography / Chromolithographie