Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10551
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ostrołęka i powiat
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Ostrołęka województwo mazowieckie (ostrołęckie)
Tytuł/Title:"45 POW. OSTROŁĘCKI GUB. ŁOMŻYŃSKIEJ Typ z pow. Ostrołęckiego. Typ z pow. Ostrołęckiego."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:265x191 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie z nieznacznymi zagięciami tablicy (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 45.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz 2 przedstawienia kurpiowskich typów ludowych. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 45) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss.66-67. Obszar ówczesnego powiatu w znacznej części pokrywa się z obszarem obecnego powiatu.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10551
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia typy ludowe, varia mapy i plany / architecture compositions (including multiview ones), ethnography folk types/folk type, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / chromo-lithography / Chromolithographie