Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10555
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Płońsk i powiat / Czerwińsk nad Wisłą
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Płońsk województwo mazowieckie (ciechanowskie) / powiat Płońsk województwo mazowieckie (płockie) gmina Czerwińsk nad Wisłą
Tytuł/Title:11. Pow. Płoński Gub. Warszawskiej. Kościół i Klasztor w Czerwińsku." / "11. POW. PŁOŃSKI GUB. WARSZAWSKIEJ. Kościół i Klasztor w Czerwińsku."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu tablicy pod ramka: "B. A. BUKATY WARSZAWA WSPÓLNA 48."
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:272x189 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 11
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne)
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz ww. widok. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 11) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss. 29-30. Ówczesny powiat płoński obejmował częściowo obszar obecnego powiatu nowodworskiego. Dawne opactwo kanoników regularnych (obecnie salezjanów): Kościół Zwiastowania NMP, romański z barokowym wnętrzem, kamienny (partie barokowe z cegły), zapewne 2. ćwierć XIII w., przekształcony w 1. połowie XIII w. i w końcu XV w. (dobudowa kruchty frontowej), zbarokizowany około 1622-1623, restaurowany 1907-1914. Bazylika z dwuwieżową fasadą poprzedzoną gotycką kruchtą z portalem romańskim. Klasztor, pierwotnie gotycki, XIV-XV w., przebudowany m.in. 1524-1538, barokizowany 1622-1634 i w 2. połowie XVIII w., odbudowany 1959-1961, trójskrzydłowe założenie z wirydarzem; zob. Atlas zabytków s. 288 z ilustracją
Cena/Price:380
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10555
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły, varia mapy i plany, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie