Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10564
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sandomierz i powiat / Ossolin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Sandomierz województwo świętokrzyskie (tarnobrzeskie) / Ossolin - gmina Klimontów
Tytuł/Title:"69 POW. SANDOMIERSKI GUB. RADOMSKIEJ Typ z powiatu sandomierskiego. Ratusz w Sandomierzu. Typ z powiatu sandomierskiego. Brama opatowska w Sandomierzu. Ruiny zamku w Ossolinie."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:259x189 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, jedyną bardzo nieznaczną wadą jest załamanie prawego dolnego rogu tablicy, ale już poza kompozycją (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 69.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz trzy ww. widoki i dwa przedstawienia typów ludowych. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała kompletna tablica (nr 69) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss. 99-101. Ówczesny powiat sandomierski obejmował część obszaru obecnych powiatów staszowskiego i opatowskiego. Ratusz renesansowy, ok. poł. XVI w., z wykorzystaniem murów z ok. poł. XIV w., obecnie muzeum; zob. Atlas zabytków s. 474 z ilustracją. Brama Opatowska, gotycka, z cegły, 3. ćw. XIV w., przedbramie XV w., nadbudowana 1505; zob. Atlas zabytków s. 474. Zamek w Ossolinie: nowy zamek na miejscu rycerskiej warowni zbudował w 1633 Jerzy Ossoliński, w rękach Ossolińskich do 1780, potem w posiadaniu Ledóchowskich, 1816 Antoni Ledóchowski kazał wysadzić zamek, 1944 rozebrano ruinę wieży i pozostałości murów; zob. Guerquin 1974 ss. 226-227 z ilustracjami.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10564
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje kompozycje (w tym wielowidokowe) ratusze zamki, etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe mapy i plany, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle compositions (including multiview ones) fortifications/fortification town halls/town hall, ethnography folk types/folk type, varia costumology maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Festungen/Festung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Rathäuser/Rathaus, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan Kostümkunde/Trachten / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie