Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10565
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sejny i powiat / Kopciowo (Justianów) / Liszków
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Sejny województwo podlaskie (suwalskie) / Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"83. POW. SEJNEŃSKI GUB. SUWALSKIEJ Dwór w Justjanowie. Rybak z pow. sejneńskiego. Ruiny zamku w Ruszkowie nad Niemnem."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:261x205 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, praktyczni bez wad (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa Wydawnictwo J. M. Bazewicza 1907 tablica nr 83.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Oprócz mapki powiatu w skali 1:420.000 zawiera ww. widoki i przedstawienie typu rybaka litewskiego. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała kompletna tablica (nr 83) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu. Ówczesny powiat sejneński obejmował przede wszystkim tereny obecnej Litwy: powiaty (rejony) Łoździeje, Orany i Olita. Widok dworu Abłamowiczów w Justianowie (obecnie dzielnica miejscowości Kopciowo w rejonie Łoździeje), gdzie ukrywała się i nieskutecznie leczyła się Emilia Plater (zmarła tamże 23.12.1831), obiekt nieistniejący. Widok na zamek w Liszkowie (grodzisko z resztkami zamku na Górze Zamkowej nad Niemnem), z XIV-XV wiecznego zamku zachowała się do dziś jedynie okrągła baszta, błędnie podano nazwę miejscowości (Ruszków), zob. Rąkowski 1999 ss.163-164.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Suwalszczyzna
Numer katalogowy/Number:i10565
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory kompozycje (w tym wielowidokowe) zamki, etnografia Litwini typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe mapy i plany / architecture castles/castle compositions (including multiview ones) manors/manor, ethnography folk types/folk type the Lithuanians, varia costumology maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Landhäuser/Landhaus, Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan Kostümkunde/Trachten / chromo-lithography / Chromolithographie