Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10578
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Włocławek i powiat / Brześć Kujawski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki i ziemski Włocławek województwo kujawsko-pomorskie (włocławskie) / gmina Brześć Kujawski
Tytuł/Title:"6. POWIAT WŁOCŁAWSKI GUB. WARSZAWSKIEJ. Katedra Włocławska. Kujawiacy. Kościół i ratusz w Brześciu-Kujawskim."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: "DRUK. I LIT. B. A. BUKATY, WARSZAWA."
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:273x191 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, u dołu tablicy przedarcie dochodzące do kompozycji, nadto nieznaczne załamanie lewego górnego rogu tablicy, ale już poza kompozycją (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 6
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne)
Literatura/Literature:Katalog Włocławek 1997 nie notuje
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 i dwa ww. widoki i przedstawienie typów ludowych. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903 roku. Zachowana cała tablica (nr 6) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss. 25-26. Ówczesny powiat włocławski obejmował obszar zbliżony do obecnych granic powiatu. Włocławek - kościół katedralny Wniebowzięcia NMP, gotycki, ceglany, 1340-1411, szczyt i wieże 1463-1526, przebudowa neogotycka 1875-1885 i 1886-1901; zob. Atlas zabytków s. 150 z ilustracją. Brześć Kujawski - ratusz klasycystyczny, 1824 projektu Henryka Marconiego; zob. Atlas sztuki s. 151. Brześć Kujawski - Kościół św. Stanisława biskupa, gotycki, ceglany, po 1332, zapewne powiększony XV w., wielokrotnie odbudowywany, gruntownie przebudowany w duchu neogotyku, halowy; zob. Atlas zabytków sztuki s. 127.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Kujawy/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10578
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły ratusze, etnografia typy ludowe, varia mapy i plany, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cathedrals/cathedral churches/church compositions (including multiview ones) town halls/town hall, ethnography folk types/folk type, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Rathäuser/Rathaus, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie