Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10586
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Mokotów) / Warszawa (Wola)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "DOM DLA RZEMIEŚLNIKÓW przy ulicy Czerniakowskiéj. [...]"; [2] "DOM DLA RZEMIEŚLNIKÓW przy ulicy Pańskiéj. [...]"
Autor/Author:1) Ludwik Frick; 2) Feliks Zabłocki; obie ryciny wg Juliana Ceglińskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) monogram wiązany "JC" i "L. Frick"; 2) "F. Zabłocki" i monogram wiązany "JC".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 134x178; 2) 144x180 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 215 z 7.11.1863 s.433.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Ludwik Frick (Fryk) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1868, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t.2 s.249, Rudniewska (Słownik) s.44 (obszerniej). 2) Feliks Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s.68 i Rudniewska (Słownik) s.138.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "E. K." autorstwa Edwarda Kaplińskiego, zob. SPPP t.1 s.451. Rzadkie ryciny.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10586
Kategorie tematyczne/Categories:architektura internaty i akademiki / architecture boarding houses/boarding house / Architektur Schülerheime/Schülerheim / wood-engraving / Holzstich