Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10594
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto) / Jan Dekert
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Otwarcie Ochrony Ubogich Dzieci pod nazwą księdza Baudouina w Warszawie / "OTWARCIE OCHRONY UBOGICH DZIECI POD NAZWĄ KSIĘDZA BAUDOUINA W WARSZAWIE. (Rysował J. Lewicki.)"
Autor/Author:M. Schmidt i Gustaw Hähle wg Jana Nepomucena Lewickiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w odbiciu lustrzanym: "M. Schmidt. G. Hähle sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:224x307 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, na dolnym marginesie karty bardzo nieznaczne podklejone przedarcie (nie dochodzące do kompozycji)
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 55 z 13.10.1860 s. 517
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) M. Schmidt lipski albo wiedeński drzeworytnik czynny w Polsce w latach 1860-1861, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" sygnujący swe prace "M. Schmidt", "M. Sch.", "MS" i "M.S." (w tym monogramem wiązanym), brak informacji o poza polskiej działalności tego grafika; zob. Opałek 1949 s. 62, Rudniewska (Słownik) s. 117 i przede wszystkim SAP t. 10 ss. 209-210 (Hanebutt-Benz 1984 i AKL. Index nie notują). 2) Gustaw Hähle warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego sprowadzony do Polski w 1859 albo 1860 czynny w latach 1860 do co najmniej 1879, początkowo rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", potem również dla "Kłosów" (większość prac z lat 1860-1861); zob. SAP t. 3 s. 12 i Rudniewska (Słownik) s. 51
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 8989
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Ochronka warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności na ul. Brzozowej 200 (Stare Miasto) otwarta 23.09.1860. Bardzo rzadka rycina. Wśród obecnych bp Jan Dekert. - Jan Dekert (6.12.1786 Warszawa - 19.11.1861 Warszawa) biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski 1858-1861, działacz charytatywny. Nobilitowany w dzieciństwie ze względu na zasługi ojca (prezydenta Warszawy), rozpoczął studia teologiczne, których nie ukończył, potem był nauczycielem prywatnym, następnie kontynuował studia teologiczne w Wiedniu i Rzymie, gdzie w 1825 przyjął święcenia kapłańskie, potem zajmował wiele stanowisk kurialnych w Warszawie, w 1858 został biskupem sufraganem i proboszczem parafii św. Andrzeja w Warszawie, działał w towarzystwach opiekuńczych; zob. Encyklopedia katolicka t. 3 s. 1115
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Dekert Jan]
Numer katalogowy/Number:i10594
Kategorie tematyczne/Categories:architektura przedszkola, żłobki, ochronki, etnografia uroczystości uroczystości i obrzędy religijne, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska zbiorowe - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, portraits/portrait / Architektur Etnographie Feste/Fest Religionsfeste/Religionsfest, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich