Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10602
Typ/Type:druk (ilustracja) (kompozycja 5 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-opieka społeczna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"PRZYTUŁKI NOCNE W WARSZAWIE. Rysował z natury X. Pillati. 1526"
Autor/Author:wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie już pod kompozycją po prawej stronie: "X. Pillati"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:207x283 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki na marginesach karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 3 (420) z 18.01.1885 s. 48
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10602
Kategorie tematyczne/Categories:architektura internaty i akademiki kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia typy, malarstwo polskie, rysunek polski varia komiks, prekomiks, historyjki obrazkowe / architecture boarding houses/boarding house compositions (including multiview ones), ethnography types/type, varia / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Schülerheime/Schülerheim, Etnographie Typen/Typ, Varia / table (figure) / Druck