Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10619
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-medycyna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"INSTYTUT OFTALMICZNY W WARSZAWIE."
Autor/Author:Monogramista K
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:163x226 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcia w kompozycji na prawym marginesie karty
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 282 z 18.02.1865 s. 61
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autorstwa pierwowzoru malarskiego/rysunkowego. Dość rzadka rycina. Placówka leczniczo-naukowa i zakład przeznaczony dla ubogich chorych na oczy otwarty w 1827, od 1870 we własnym gmachu przy ul. Smolnej, w latach 1856-1891 kierowany przez Wiktora Feliksa Szokalskiego; zob. Encyklopedia Warszawy s. 221.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10619
Kategorie tematyczne/Categories:architektura szpitale / architecture hospitals/hospital / Architektur Krankenhäuser/Krankenhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich