Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10655
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ogrody
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Kirgizi zwożący kumys ze stepów."; [2] "Zakład leczenia kumysem w Warszawie. (Podług fotografii Trzebieckiego)."
Autor/Author:1) Henryk Filipowicz; 2) wg Franciszka Wastkowskiego na podstawie Michała Trzebieckiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "H. Filipowicz"; 2) "FW" (w odbiciu lustrzanym)
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 118x192, 2) 141x213 mm
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki na dolnej rycinie w dolnym prawym rogu karty (ryciny po konserwacji)
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 88 z 4.09.1869 s. 113
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Henryk Filipowicz (25.01.1842 Radom - nie przed 1890) malarz, rysownik, drzeworytnik, krytyk artystyczny i fotograf. Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie latach 1859-1861. W latach 1866-1867 przebywał w Kuźniecku (od 1931 Nowokuźnieck) na Syberii, potem w latach 1868-1875 z przerwami w Warszawie, gdzie zajmował się też fotografią oraz ilustratorstwem od 1869 współpracując z "Tygodnikiem Ilustrowanym" (gdzie od 1871 był kierownikiem artystycznym) i "Opiekunem Domowym" i rzadziej z innymi pismami. Sporadycznie drzeworytnik głównie rytujący swe rysunki dla "Tygodnika Ilustrowanego". Od 1869 był też publicystą w prasie warszawskiej m.in. publikując wspomnienia z Syberii i recenzje z wystaw. Pod koniec 1875 wyjechał do Odessy zajmując się tam fotografią do 1880, w latach 1880 do co najmniej 1888 prowadził zakład fotograficzny w Tyflisie (Tbilisi), gdzie eksperymentował z fotografią tworząc "foto-rzeźby". Stale wystawiał obrazy w kraju i publikował. W latach 1877-1878 korespondent wojenny w czasie wojny rosyjsko-tureckiej. Autor licznych obrazów i rysunków - portrety, sceny rodzajowe, typy z licznych podróży, typy uliczne i zabytki architektury Warszawy; zob. SAP t. 2 s. 219 (pomija datę śmierci artysty) i Strzałkowski 2017 (Leksykon fotografii) s. 145.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst w kserokopii. Zakład leczenia kumysem w Warszawie doktorów Janusza Ferdynanda Nowakowskiego i Aleksandra Przystańskiego w Ogrodzie Saskim otwarty w 1869. Ogród Saski - część dużego barokowego założenia pałacowo-urbanistycznego powstałego z inicjatywy króla Augusta II Sasa w latach 1713-1748 zaprojektowanym w geometrycznym stylu szkoły francuskiej. Od początku XIX. w. miejski ogród publiczny, 1816-1827 przekomponowano go częściowo w pejzażowym stylu angielskim, od połowy XIX. w. powstały liczne nowe charakterystyczne obiekty parkowe: Instytut Wód Mineralnych (1847), wieża ciśnień (1853-1854), basen z fontanną i zegar słoneczny (1855), Teatr Letni (1870); zob. Encyklopedia Warszawy s. 434. Jeden z kilku zakładów "kumysowych"; zob. Encyklopedia Warszawy s. 777.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10655
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty medyczne, etnografia Kirgizi, przyroda medycyna / architecture ethnography nature/wildlife medicine / Architektur Etnographie Natur Medizin / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich