Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10655
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ogrody
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Kirgizi zwożący kumys ze stepów."; [2] "Zakład leczenia kumysem w Warszawie. (Podług fotografii Trzebieckiego)."
Autor/Author:1) Henryk Filipowicz; 2) wg Franciszka Wastkowskiego na podstawie Michała Trzebieckiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "H. Filipowicz"; 2) "FW" (w odbiciu lustrzanym).
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:1) 118x192, 2) 141x213 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki na dolnej rycinie w dolnym prawym rogu karty (ryciny po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 88 z 4.09.1869 s.113.
Inf. o Autorze/Information about an Author:H. Filipowicz (ur. 1842 Radom) malarz, rysownik, fotograf, krytyk artystyczny i sporadycznie drzeworytnik głównie rytujący swe rysunki dla "Tygodnika Ilustrowanego" od 1869, zob. SAP t.2 s.219.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst w kserokopii. Zakład leczenia kumysem w Warszawie doktorów Janusza Ferdynanda Nowakowskiego i Aleksandra Przystańskiego w Ogrodzie Saskim otwarty w 1869. Ogród Saski - część dużego barokowego założenia pałacowo-urbanistycznego powstałego z inicjatywy króla Augusta II Sasa w latach 1713-1748 zaprojektowanym w geometrycznym stylu szkoły francuskiej. Od początku XIX. w. miejski ogród publiczny, 1816-1827 przekomponowano go częściowo w pejzażowym stylu angielskim, od połowy XIX. w. powstały liczne nowe charakterystyczne obiekty parkowe: Instytut Wód Mineralnych (1847), wieża ciśnień (1853-1854), basen z fontanną i zegar słoneczny (1855), Teatr Letni (1870), zob. Encyklopedia Warszawy s.434. Jeden z kilku zakładów "kumysowych", zob. Encyklopedia Warszawy s.777.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10655
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty medyczne, etnografia Kirgizi, przyroda medycyna / architecture ethnography nature/wildlife medicine / Architektur Etnographie Natur Medizin / wood-engraving / Holzstich