Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10680
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Karpaty Wschodnie / Typy huculskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Hucułka. Podług obrazu Rybkowskiego, z wystawy sztuk pięknych w Wiedniu. (89)"
Autor/Author:Wg Tadeusza Rybkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Tadeusz Rybkowski 1881".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:233x187 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, podklejony ubytek w kompozycji.
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 17 (1230) z 28.04.1883 s. 272.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14507 (błędnie podaje rok).
Uwagi/Comments:Wycinek.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i10680
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Huculi typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, varia costumology / Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)