Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10680
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Karpaty Wschodnie / Typy huculskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Hucułka. Podług obrazu Rybkowskiego, z wystawy sztuk pięknych w Wiedniu. (89)"
Autor/Author:wg Tadeusza Rybkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "Tadeusz Rybkowski 1881"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:233x187 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, podklejony ubytek w kompozycji
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 17 (1230) z 28.04.1883 s. 272
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14507 (błędnie podaje rok)
Uwagi/Comments:Wycinek. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i10680
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Huculi typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, varia costumology / Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)