Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10683
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Karpaty Wschodnie / Typy huculskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Kłótnia Hucułów. Rysunek z obrazu Wacława Szymanowskiego. (3170)"
Autor/Author:Drzeworytnia Richarda Brend'amour'a wg Wacława Szymanowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "R. BREND'AMOUR." i "W. Szymanowski. 1888".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:151x219 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 362 (1574) z 7.12.1889 s.369.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Richard Brend'amour w Düsseldorfie, założona 25.04.1856 w Düsseldorfie, jako zakład drzeworytniczy działała do 1912 (z kilkoma filiami), czynna aż do dziś jako atelier graficzne.
Inf. o Autorze/Information about an Author:R. Brend'amour (16.10.1831 Aachen - ?) niemiecki drzeworytnik pochodzenia francuskiego, był uczniem E. Stephan w latach 1846-1850, uczył się również u Ramboux w Kölner Kunstschule, w 1856 założył własną drzeworytnię w Düsseldorfie, od 1876 zajmował się głównie szkoleniem nowych drzeworytników w swojej firmie rozwijając ją w duży zakład drzeworytniczy; zob. Th.B. t.4 s.577, Benzit t.2 s.780 i przede wszystkim Hanebutt-Benz 1984 łam 1015.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 16783.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "m." autorstwa Ignacego Matuszewskiego; zob. SPPP t.2 s.512.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i10683
Kategorie tematyczne/Categories:architektura gospody, karczmy, zajazdy, etnografia Huculi sceny obyczajowe typy ludowe / architecture inns, pubs/inn, pub, ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians / Architektur Gasthäuser/Gasthaus, Etnographie Huzulen Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich