Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10692
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Chęciny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kielce województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Chęciny
Tytuł/Title:"CHĘCINY. Rysunek oryginalny Aleksandra Gierymskiego. (2010)"
Autor/Author:M. Różański wg Aleksandra Gierymskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. Gierymski" i "M. RÓŻAŃSKI. sc.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:218x287 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznacznie uszkodzone marginesy i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 280 (1492) z 12.05.1888 s.297.
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Różański (Rożański) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1881-1890, związany z drzeworytnią Władysława Bojarskiego, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor około 30 drzeworytów, zob. Opałek 1949 ss.61-62, Rudniewska (Słownik) s.114, a przede wszystkim SAP t.9 ss.187-188.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4305.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Judaik - typ żydowski. Zamek królewski, gotycki, wzniesiony w dwóch etapach od końca XIII w. do XV/XVI w., później rozbudowany, w ruinie, zob. Atlas zabytków s.456 z ilustracją.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10692
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice zamki, etnografia judaica typy Żydzi / architecture castles/castle streets/street, ethnography Judaica the Jews types/type / Architektur Burgen/Burg Straße, Etnographie Judaika Juden Typen/Typ / wood-engraving / Holzstich