Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01097
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Słoboda Rungurska / Слобода
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Kołomyja województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Kopalnie nafty w słobodzie Rungórskiéj w Galicyi. (6101)"
Autor/Author:Kazimierz Pomianowski wg Tadeusza Rybkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. POMIAN.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:203x252 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczna wydawnicza wada w lewym górnym rogu kompozycji (rycina po kompozycji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 853 z 20.10.1881 s.245.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny głównie w latach 1876-1890 dla "Kłosów", rytował później dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t.7 ss.389-390.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14543.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Sygurda Wiśniowskiego.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i01097
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kopalnie szyby naftowe, gospodarka przemysł górnictwo naftowy, zawody i zajęcia górnik, nafciarz / architecture mines/mine, economy industry mining, jobs and professions/job and occupation / Architektur Bergwerke/Bergwerk, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Wirtschaft Industrie Grubenwesen / wood-engraving / Holzstich