Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10708

Typ/Type:zestaw 5 druków (ilustracji) na 3 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowa Słupia (Święty Krzyż / Łysa Góra)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kielce województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Nowa Słupia
Tytuł/Title:[1] "Kościół Ś-go Krzyża na górach Świętokrzyzkich, w gub. Kieleckiéj."; [2] "Wnętrze kopuły w kaplicy."; [3] "Nawa główna od strony Wielkiego ołtarza."; [4] "Nawa główna od strony chóru."; [5] "Grobowiec Oleśnickich i fresk, przedstawiający Ś-tą Helenę, oddającą Krzyż Ś-ty Konstantynowi Wielkiemu."
Sygnatura/Signature:Ilustracje niezbyt czytelnie sygnowana na płycie.
Technika/Technique:Druki
Wymiary/Size/Capacity:od 132x105 do 180x229 mm.
Stan/Condition:Ilustracje w ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy: 1) nr 1294 z 17.04.1890 s.241; 2) nr 1295 z 24.04.1890: s.257 i nr 3)-5) s.264.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24242.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz anonimowy tekst. Zespół klasztorny pobenedyktyński (obecnie oblatów) fundacji Bolesława Krzywoustego: kościół Św. Krzyża, barokowo-klasycystyczny, 1781-1789 z wykorzystaniem murów wcześniejszych budowli, klasztor gotycki, 2. poł. XV w., później przekształcany, w części muzea, zob. Atlas zabytków s.478 z ilustracją.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo/benedyktyni
Numer katalogowy/Number:i10708
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grobowce, mauzolea klasztory kościoły kościoły-wnętrza / architecture church interiors/church interior churches/church monasteries/convents/monastery/convent tombs/tomb / Architektur Grüfte/Gruft Kirchen-Innere Kirchen/Kirche Kloster / table (figure) / Druck