Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10712
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowa Słupia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kielce województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Nowa Słupia
Tytuł/Title:"Figura w Słupi Nowéj pod Ś-tym Krzyżem. Rysunek oryginalny E. M. Andriollego. (1282)"
Autor/Author:Wilhelm Berg wg Michała Elwiro Andriollego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z wycieczki w góry świętokrzyzkie.".
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ : B. PUC -W. BERG. Sc".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:140x116 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczna plama przy prawym marginesie kompozycji (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 246 (1458) z 17.09.1887 s.181.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie (czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc), zob. SPKP Suplement ss.179-180.
Inf. o Autorze/Information about an Author:W. Berg warszawski drzeworytnik czynny w latach 1878 - do co najmniej 1902, rytował w latach 1878-1888 dla "Tygodnika Ilustrowanego" często wspólnie z B. Pucem, nagrody na wystawie w 1890 Petersburgu, zob. SAP t.1 s.137.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 225 (błędnie podaje autora ryciny).
Uwagi/Comments:Wycinek, ilustracja z cyklu artykułów autorstwa J. Siemiradzkiego, tekst zachowany w kserokopii.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10712
Kategorie tematyczne/Categories:architektura figury, statuy, posągi, religia mitologia słowiańska / architecture figures/figure, religion Slavonic mythology / Architektur Skulpturen/Skulptur, Religion slawische Mythologie / wood-engraving / Holzstich