Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10713
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowa Słupia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kielce województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Nowa Słupia
Tytuł/Title:"Figura w Słupi Nowéj pod Ś-tym Krzyżem. Rysunek oryginalny E. M. Andriollego. (1282)"
Autor/Author:Wilhelm Berg wg Michała Elwiro Andriollego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z wycieczki w góry świętokrzyzkie."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu: Andriolli 1880" i w prawym rogu "DRZ : B. PUC -W. BERG. Sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:140x116 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 246 (1458) z 17.09.1887 s. 181
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Wilhelm Berg warszawski drzeworytnik czynny w latach 1878 - do co najmniej 1902, rytował w latach 1878-1888 dla "Tygodnika Ilustrowanego" często wspólnie z Bronisławem Pucem, nagrody na wystawie w 1890 Petersburgu; zob. SAP t. 1 s. 137. 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 225 (błędnie podaje autora ryciny)
Uwagi/Comments:Wycinek, ilustracja z cyklu artykułów autorstwa Józefa Siemiradzkiego, tekst zachowany w kserokopii
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10713
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura figury, statuy, posągi, religia mitologia słowiańska / architecture figures/figure, religion Slavonic mythology / Architektur Skulpturen/Skulptur, Religion slawische Mythologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich