Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10714
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowa Słupia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kielce województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Nowa Słupia
Tytuł/Title:"Droga na Ś-ty Krzyż. Rysunek oryginalny E. M. Andriollego. (1283)"
Autor/Author:Kazimierz Mrówczyński wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ. B. PUC - K. MRÓWCZYŃSKI. Sc".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:143x105 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 246 (1458) z 17.09.1887 s.181.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie (czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc), zob. SPKP Suplement ss.179-180.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany jako rytownik z drzeworytnią B. Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu, zob. SAP t.5 s.658.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 209 (błędnie podaje nazwisko rytownika).
Uwagi/Comments:Wycinek.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10714
Kategorie tematyczne/Categories:varia pejzaż turystyka / varia landscape tourism / Varia Landschaft Touristik / wood-engraving / Holzstich