Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10721
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Byczyna / Pitschen / Jan Zamoyski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kluczbork województwo opolskie (opolskie) gmina Byczyna
Tytuł/Title:"Jean Zamoysky fait prisonnier l'archiduc d'Autriche Maximilien à Byczyna, en janvier 1588."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:115x141 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Leonard Chodźko: Histoire Populaire de la Pologne. Paryż: Georges Barba, 1863 s. 33
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Bitwa pod Byczyną została stoczona w dniu 24 stycznia 1588 roku pomiędzy wojskami pretendenta do tronu polskiego po śmierci Stefana Batorego, arcyksięcia austriackiego Maksymiliana III Habsburga, a armią Rzeczypospolitej dowodzoną przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, stronnika Zygmunta III Wazy. Po klęsce swych wojsk arcyksiążę schronił się w murach Byczyny, po rozpoczęciu oblężenia poddał się stronie polskiej; zob. hasło w Wikipedii "Bitwa pod Byczyną". - Jan Sariusz Zamoyski (Jan Zamojski) (19.03.1542 Skokówka pow. Zamość - 3.06.1605 Zamość) kanclerz i hetman wielki koronny, humanista, mecenas. Studiował w Strasburgu, Paryżu i Padwie do 1564. Po powrocie do kraju został w 1565 sekretarzem królewskim i doradcą króla Zygmunta II Augusta. Szybko został trybunem i przywódcą ruchu szlacheckiego w okresie bezkrólewia i wolnej elekcji. Stronnik Stefana Batorego i jego bliski współpracownik. Podkanclerzy koronny od 1576, kanclerz wielki koronny od 1578 i hetman wielki koronny od roku 1581. Generalny starosta krakowski w latach 1580-1585, otrzymał szereg starostw i dzierżaw. Zwolennik wzmocnienia władzy królewskiej, pokonał stronnictwo Zborowskich. Przeprowadził elekcję Zygmunta III Wazy pokonując pod Byczyną 1588 arcyks. austriackiego Maksymiliana pretendenta do tronu polskiego. Popadł w konflikt z dworem na tle stosunków z Habsburgami (1592) i przeszedł do opozycji. Podjął próbę zhołdowania Mołdawii (1595) i Wołoszczyzny (1600), a w latach 1601-1602 kierował kampanią inflancką w wojnie ze Szwecją. Potem poświęcił się założonej w 1589 Ordynacji Zamoyskich i budowie Zamościa, zaś w 1594 powołał Akademię Zamojską. Zgromadził wielki majątek, czołowy polski magnat; zob. SBHP t. 2: L-Ż ss. 1705-1706
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Opolszczyzna/Oberschlesien/Landkreis Kreuzburg/[portret:Zamoyski Jan]/[portret:Maksymilian III Habsburg arcyksiążę]
Numer katalogowy/Number:i10721
Kategorie tematyczne/Categories:historia sceny historyczne wojskowość XVI w., okresy historyczne XVI w., portrety obce kraje Austria i Austro-Węgry - portrety, portrety obce okres postacie 16 wiek, portrety obce zawody rody panujące królewskie i książęce wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani zbiorowe, portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska zbiorowe - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / historical periods 16th century, history the army of 16th century, portraits/portrait / Geschichte Militärwesen - 16. Jahrhundert, Porträts/Porträt historische Epochen 16. Jahrhundert / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich