Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10798

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Koldynga / Stefan Czarniecki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Dania
Tytuł/Title:Odzyskanie miasta Koldyngi przez Stefana Czarnieckiego / "ODZYSKANIE MIASTA KOLDYNGI PRZEZ STEFANA CZARNIECKIEGO. (Podług ilustracyi J. Lewickiego do Pamiętników Paska.)"
Autor/Author:M. Schmidt wg Jana Nepomucena Lewickiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "M. S hmidt. sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:209x161 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 64 z 15.12.1860 s. 604
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Schmidt lipski albo wiedeński drzeworytnik czynny w Polsce w latach 1860-1861, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" sygnujący swe prace "M. Schmidt", "M. Sch.", "MS" i "M.S." (w tym monogramem wiązanym), brak informacji o poza polskiej działalności tego grafika; zob. Opałek 1949 s. 62, Rudniewska (Słownik) s. 117 i przede wszystkim SAP t. 10 ss. 209-210 (Hanebutt-Benz 1984 i AKL. Index nie notują)
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 8986
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "L. J." autorstwa Ludwika Jenike; zob. SPPP t. 2 s. 430. Bardzo rzadka rycina. Miasto Kolding w Danii. W czasie II wojny północnej 25 grudnia 1658 połączone siły polsko-duńskie dowodzone przez Stefana Czarnieckiego po dwudniowym oblężeniu zdobyły miasto Koldyngę z rąk szwedzkich
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:i10798
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski historia sceny historyczne wojskowość XVII w., okresy historyczne XVII w. / historical periods 17th century, history the army of 17th century / Geschichte Militärwesen - 17. Jahrhundert, historische Epochen 17. Jahrhundert / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich