Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10830
Typ/Type:trzy ryciny na jednej tablicy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żelazno / Wojbórz / Stary Wielisław / Eisersdorf / Gabersdorf / Altwilmsdorf
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kłodzko województwo dolnośląskie (wałbrzyskie) gmina Kłodzko
Tytuł/Title:"GLATZER DISTRICT Lief: VII. 18. Kirche zu Eisersdorf. Kirche zu Gabersdorf. Kirche zu Alt-Wilmsdorf."
Autor/Author:Otto Pompejus wg Friedricha Berhnarda Wernera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją po prawej stronie: "Lithographie und Druck v. Otto Pompejus in Glatz."
Technika/Technique:litografia na tincie na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:1) 87x145 mm; 2) 86x145 mm; 3) 174x317 mm (ramka); 313x438 mm (tablica)
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia i zabrudzenia marginesów tablicy już poza kompozycją (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Pompejus Friedrich August: Album der Grafschaft Glatz, oder Abbildungen der Städte, Kirchen, Klöster, Schlösser und Burgen derselben, vor mehr als 150 Jahren. Glatz: Selbstverlag des Herausgebers, [1862] [Druck von Otto Pompejus] tablica nr 18
Inf. o Autorze/Information about an Author:Otto Pompejus kłodzki wydawca, drukarz i właściciel zakładu litograficznego, pochodził z rodu znanych wydawców i drukarzy, Franz Pompejus (zm. 1811) był założycielem firmy, która potem działała jako "Pompejus Erben" pod kierownictwem Franz August Pompejus (1817-1868), zaś O. Pompejus sprzedał firmę w 1869.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Na odwrocie nieczytelna niemiecka pieczęć z odręczną adnotacją atramentem z 1927 roku. Bardzo rzadka rycina. "Album der Grafschaft Glatz" to najważniejsza publikacja tej oficyny. Wszystkie litografie albumu wykonane wg rysunków Friedricha Bernharda Wernera do "Topografii hrabstwa kłodzkiego" z 1758, oryginały rysunków ówcześnie w posiadaniu dr Welzel'a z Kłodzka o czym informuje tekst pod kompozycją po lewej stronie. Żelazno - kościół gotycki, ok. poł. XIV w., gruntownie przebudowany w duchu baroku w XVII i XVIII w., jednonawowy z wieżą od frontu, otoczony półkolistą galerią z podcieniami z ok. połowy XVIII w.; zob. Atlas zabytków s. 418. Wojbórz - kościół barokowy, ok. 1733, restaurowany na początku XX w., jednonawowy z wieżą od frontu; zob. Atlas zabytków s. 409. Stary Wielisław - kościół pierwotnie gotycki, koniec XV w., gruntownie przebudowany i powiększony o nawy boczne w 1. połowie XVIII w., trójnawowy z wtopioną wieżę frontową; zob. Atlas zabytków s. 400.
Cena/Price:1200
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Hrabstwo Kłodzkie/Kotlina Kłodzka/Niederschlesien/Grafschaft Glatz/Landkreis Glatz
Numer katalogowy/Number:i10830
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły panoramy plebanie (probostwa), malarstwo obce, rysunek obcy / architecture churches/church panoramas/panorama / Architektur Kirchen/Kirche Panoramas/Panorama / lithograph lithograph with tint / Lithographie Lithographie mit Tonplatte