Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10853
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Parnawa / Pärnu / Пярну / Jan Karol Chodkiewicz (1570-1621) hetman wielki litewski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Estonia
Tytuł/Title:"Bitwa pod Parnawą. Kopia z obrazu Henryka Pillati'ego. (Galerya prywatna p. Feliksa Gebethnera). 1133"
Autor/Author:Michał Kluczewski wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "M. KLUCZEWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:282x429 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w stanie więcej niż dobrym, w miejscu wydawniczego złożenia i jednocześnie wyjęcia z oprawy niewielkie podklejone ubytki, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 11 z 18.03.1883 ss. 168-169
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Kluczewski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta (podwójna karta wydawniczo złożona) oraz obszerny tekst sygnowany pseudonimem: "Borzywoj" autorstwa Wincentego Korotyńskiego; zob. SPPP t. 1 s. 290. Efektowna rycina dużego formatu. Scena z wojny polsko-szwedzkiej (1600-1611) z bitwy o Parnawę z 1/2.03.1609, gdzie wojska hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza szturmem zdobyły miasto i zamek. Parnawa przynależała do Polski od 1560, od 1598 stolica województwa parnawskiego, w 1617 zdobyta przez Szwedów. - Jan Karol Chodkiewicz (ca 1570 - 24.09.1621 Chocim) hetman wielki litewski. Po studiach i odbyciu podróży zagranicznych w wojsku od 1590, odznaczył się w 1596 przy tłumieniu buntu Nalewajki. W 1596 mianowany podczaszym litewskim, w 1599 został starostą żmudzkim, a w 1600 hetmanem polnym litewskim, w 1603 administratorem Inflant (do 1621), a w 1605 hetmanem wielkim litewskim, zaś w 1616 wojewodą wileńskim. Wybitny wódz, walczył w kampanii wołoskiej 1600, w wojnach w Inflantach 1601-1605, gdzie w 1605 rozgromił Szwedów pod Kircholmem, podczas rokoszu sandomierskiego zwolennik króla, w 1607 przyczynił się do zwycięstwa pod Gzowem i zwalczał rokosz na Litwie, walczył w Inflantach 1609 i brał udział w wyprawie moskiewskiej 1611-1612, dowódca wojsk w kampanii antytureckiej 1620-1621; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 3 ss. 363-367
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Chodkiewicz Jan Karol]
Numer katalogowy/Number:i10853
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, historia wojskowość XVII w., malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody okresy historyczne XVII w. / architecture panoramas/panorama, historical periods 17th century, history the army of 17th century, portraits/portrait / Architektur Panoramas/Panorama, Geschichte Militärwesen - 17. Jahrhundert, Porträts/Porträt historische Epochen 17. Jahrhundert / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich