Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10861
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:[Wrocław - przedstawienie dekoracji rzeźbiarskiej opactwa benedyktynów na Ołbinie]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Miedzioryt na kartonie (nowa odbitka ze starej płyty)
Wymiary/Size/Capacity:245x425 mm (odcisk płyty).
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznacznie uszkodzone i przykurzone marginesy.
Datowanie/Dating:XVIII w. / 1949
Pochodzenie/Origin:Z: Dawne miedzioryty śląskie z płyt przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbił Jan Kuglin. [Wrocław]: [nakładem Jana Kuglina], 1949.
Uwagi/Comments:Opactwo św. Wincentego na Ołbinie ufundowane w latach 30. XII w., zburzone 1529, zachowane do dziś liczne detale architektoniczne. Rycina pochodzi z teki graficznej sporządzonej staraniem Jana Kuglina (16.06.1892 Bogumin - 21.09.1972 Wrocław) wybitnego polskiego drukarza i bibliofila. J. Kuglin odbił niewielką ilość (po ok. kilkadziesiąt egz.) rycin z oryginalnych płyt przede wszystkim przeznaczając je do tek graficznych, część rozpowszechniał luzem w wąskim kręgu bibliofilów. Teki graficzne nie miały spisów rycin i miały różną ilość rycin (po kilkadziesiąt). Ryciny starannie i głęboko odbite na kartonie albo na papierze. Poza miedziorytami teki zawierały nieliczne ryciny w innych technikach metalowych (głównie akwaforty, także pojedyncze w technice suchej igły i mezzotinty).
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i10861
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne klasztory kościoły / architecture architectural details/architectural detail churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kirchen/Kirche Kloster architektonische Details/architektonisches Detail / engraving / Kupferstich