Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10871
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Wisła
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Z NAD BRZEGÓW WISŁY."
Autor/Author:Wg Aleksandra Gierymskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. Gierymski".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:256x356 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznacznie widoczny ślad wydawniczego złożenia i bardzo nieznaczne pofałdowania karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Antoni Sygietyński: Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Warszawa: Redakcja Wędrowca, 1886 ss. 44-45.
Uwagi/Comments:Zachowana cała podwójna karta wydawniczo złożona.
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10871
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, etnografia typy, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa / architecture panoramas/panorama, economy communication sailing inland sailing, ethnography types/type / Architektur Panoramas/Panorama, Etnographie Typen/Typ, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving / Holzstich