Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10871
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Wisła
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Z nad brzegów Wisły / "Z NAD BRZEGÓW WISŁY."
Autor/Author:wg Aleksandra Gierymskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "A. Gierymski"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:256x356 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznacznie widoczny ślad wydawniczego złożenia i bardzo nieznaczne pofałdowania karty (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Antoni Sygietyński: Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Warszawa: Redakcja Wędrowca, 1886 tablica ss. 44-45
Uwagi/Comments:Zachowana cała podwójna tablica wydawniczo złożona, odwrocie (strona verso) czyste. Numeracja w ramach stron książki bez podanej numeracji na tablicy
Cena/Price:600
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10871
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy ludowe, zawody i zajęcia pasterz / architecture panoramas/panorama, economy communication sailing inland sailing, ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Architektur Panoramas/Panorama, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich