Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10874
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Wisła
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Regaty, odbyte przez warszawskie Towarzystwo wioślarskie w d. 29 czerwca r. b. Rysował na miejscu C. Jankowski. (147)"
Autor/Author:wg Czesława Jankowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:213x472 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, nieznaczny ślad wydawniczego złożenia karty i jednocześnie wyjęcia z oprawy, w dolnej części tego złożenia ślady podklejonego przedarcia, niewielkie uszkodzenia marginesów karty już poza kompozycją (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 27 (1240) z 7.07.1883 ss. 8-9
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 5700
Uwagi/Comments:Zachowana cała podwójna karta wydawniczo złożona.
Cena/Price:380
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10874
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, etnografia wydarzenia, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa, varia sport i rekreacja wioślarstwo, malarstwo polskie, rysunek polski gospodarka komunikacja żegluga morska statki morskie / architecture panoramas/panorama, economy communication sailing inland sailing, economy communication sailing sea sailing ships/ship, ethnography occurences, events/occurrence, event, varia sport / Architektur Panoramas/Panorama, Etnographie Ereignisse/Ereignis, Varia Sport Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Seeschiffahrt Schiffe/Schiff / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich