Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01123
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Uniwersytet
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Główne wejście do biblioteki uniwersyteckiéj w Krakowie. (Rysował z natury A. Gryglewski)."
Autor/Author:Julian Schübeler wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "J. SCHÜBELER"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:292x238 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, słabe zaplamienie dołu ryciny, ślad starego złożenia karty
Datowanie/Dating:1868
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 38 z 19.09.1868 s. 137
Inf. o Autorze/Information about an Author:Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22337
Uwagi/Comments:Wycinek. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i01123
Kategorie tematyczne/Categories:architektura szkoły wyższe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture high schools, universities/high school, university / Architektur Hochschulen/Hochschule / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich