Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10930
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ukraina-etnografia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"PISANKI UKRAIŃSKIE. (JAJKA WIELKANOCNE). [...]"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:164x184 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieco uszkodzony prawy margines karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1136 z 7.04.1887 s.228.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "A. P." autorstwa Antoniego Pietkiewicza; zob. SPPP t.1 s.53.
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i10930
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia etnografia varia / ethnography ethnography varia / Etnographie Etnographie Varia / wood-engraving / Holzstich