Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10934
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Borejkowszczyzna / Bareikiškes
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Wilno województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"DOMEK SYROKOMLI W BOREJKOWSZCZYZNIE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:90x111 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji), nieco przebija tekst z drugiej strony karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Mrówka nr 24 z 25.08.1869 s.389.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21297.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina. - Ludwik Kondratowicz (29.09.1823 Smolhów - 15.09.1862 Wilno) znany poeta i dramatopisarz, autor wspomnień, znany pod swym pseudonimem jako Władysław Syrokomla. Dwór na terenie dawnego folwarku Tyszkiewiczów dzierżawiony od 1853 przez L. Kondratowicza do 1862. Drewniany parterowy dwór zbudowany na początku XIX w., potem szkoła, obecnie biblioteka z ekspozycją muzealną dot. ww.; zob. Rąkowski 1999 ss.34-35.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Барэйкаўшчына/Борейковщина
Numer katalogowy/Number:i10934
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving / Holzstich