Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10946

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kolejnictwo
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Szkoła Techniczna Towarzystwa Dróg Żelaznych: Warszawsko-Wiedeńskiéj i Warszawsko-Bydgoskiéj. (3169)"
Autor/Author:wg Juliana Maszyńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x212 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 545 z 9.12.1875 s. 377
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 9982 (nie podaje nr strony)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem w kserokopii autorstwa Adama Pługa. Autorstwo Juliana Maszyńskiego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika. Szkoła ówcześnie przy ul. Złotej 35
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10946
Kategorie tematyczne/Categories:architektura szkoły, gospodarka komunikacja kolejnictwo, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture schools/school, economy communication railways / Architektur Schulen/Schule, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich