Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10948
Typ/Type:trzy ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-targi
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"TARGI WARSZAWSKIE. [1] Jatki szewckie. [2] Przekąski na targu. [3] Sprzedaż wyrobów garncarskich. (1954-56)"
Autor/Author:2) Stanisław Holc; rycina 3) W. Zawadzki; wszystkie ryciny wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina 1) niesygnowana; pozostałe ryciny sygnowane na płycie: 2) "P" i "S: H"; 3) "ZAWADZKI Sc"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 118x142; 2) 116x121; 3) 116x120 mm
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 321 z 24.08.1871 s. 116
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Stanisław Holc (zm. przed 1890) rysownik, przede wszystkim drzeworytnik warszawski czynny w latach 1868-1884, współpracował z "Kłosami" (prace 1868-1872, 1875) i "Biesiadą Literacką" (1875, 1883, 1884), prace w albumie: Jan Łoski: Jan Sobieski [...] Warszawa 1883, autor kilkudziesięciu drzeworytów; zob. SAP t. 3 ss. 96-97 i uzupełniająco Rudniewska (Słownik) ss. 52-53 oraz materiały własne. 2) W. Zawadzki warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1870-1871 i rytujący dla "Kłosów" nienotowany w literaturze przedmiotu, znany dotąd jedynie z 4 rycin: 1) "WARSZAWA. Cieplarnia służąca do rozmnażania roślin w Ogrodzie Botanicznym (1610)" w: Kłosy nr 266 z 4.08.1870 s. 72; 2) "TARGI WARSZAWSKIE. Sprzedaż wyrobów garncarskich." w: Kłosy nr 321 z 24.08.1871 s. 116; 3) wg Władysława Dmochowskiego "Zwierzyna" w: Kłosy 2. półrocze 1871 s. 24; 4) "IWONICZ. Hotel." w: Kłosy nr 308 z 25.05.1871 s. 329; wzmiankuje go jedynie Grajewski 1972 s. 534; który jedynie podaje, że był autorem 2 rycin.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12265 (nieprecyzyjnie podaje informację o autorstwie Zawadzkiego)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "r.". Autorstwa H. Pillatiego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10948
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy, zawody i zajęcia sprzedawca/sprzedawczyni / ethnography types/type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Typen/Typ / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich