Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10949
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-targi
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Sprzedaż choinek za Żelazną bramą w Warszawie, przed świętami Bożego narodzenia. (Rysował z natury H. Pillati.)"
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K P"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:140x231 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamy pod kompozycją i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 208 z 23.12.1871 s. 309
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12251
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10949
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia targi i jarmarki, odpusty typy, zawody i zajęcia sprzedawca/sprzedawczyni / ethnography markets and fairs/market and fair types/type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Typen/Typ / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich