Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i11017
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold

Typ/Type:zestaw 6 rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-szkolnictwo
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Medal na pamiątkę założenia królewsko-warszawskiego Uniwersytetu."; [2] "Widok pałacu Kazimierowskiego przed jego restauracyą, oraz pawilonów, na użytek Uniwersytetu królewsko-warszawskiego zajętych."; [3] "Uniwersytet królewsko-warszawski."; [4] "Pawilon Uniwersytetu królewsko-warszawskiego sztuk pięknych."; [5] "Ozdoby mundurowe Członków królewsko-warszawskiego Uniwersytetu."; [6] "Oznaki dla Członków duchownych królewsko-warszawskiego Uniwersytetu."
Autor/Author:wg Leona Dembowskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "L. Dembowski 1844"; 2) "L. Dembowski"; 3) i 4) "L. Dembowski."; 5) "L: D: 1845"; 6) "L. D. 1845"
Technika/Technique:litografie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 55x124 mm; 2) 81x153 mm; 3) 67x153 mm; 4) 70x220 mm; 5) 147x191 mm; 6) 127x159 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie (po konserwacji); pięć rycin bez wad jedynie jedna rycina nieco uszkodzona i poplamiona ze słabymi plamami i plamkami; w przypadku wszystkich rycin w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty
Datowanie/Dating:1845
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 44 z 3.05.1845: 1) s. 345, 2) s. 349; nr 45 z 10.05.1845: 3) s. 353, 4) s. 357; nr 46 z 17.05.1845: 5) s. 361, 6) s. 365
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe numery, karty luzem, bardzo obszerny tekst (mowa) Stanisława Potockiego (brak zakończenia)
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11017
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje szkoły wyższe, varia kostiumologia i stroje ludowe numizmatyka, medalierstwo, falerystyka, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture high schools, universities/high school, university rezydencje/residences, manors/residence, manor, varia costumology / Architektur Hochschulen/Hochschule Residenzen/Residenz, Varia Kostümkunde/Trachten / lithograph / Lithographie