Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i11032
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Czersk
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Piaseczno województwo mazowieckie (warszawskie) gmina Góra Kalwaria
Tytuł/Title:"Zwaliska zamku w Czersku. Rysował na miejscu M. Andriolli. (5560)"
Autor/Author:Jan Telakowski wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: pośrodku "Andriolli" i w prawym dolnym rogu "J. T."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x236 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 755 z 18.12.1879 s. 388
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Jan Telakowski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1881 rytujący przede wszystkim dla "Kłosów", a także "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 67, Rudniewska (Słownik) s. 133 wraz z Rudniewska 1993. 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21555
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Zamek książąt mazowieckich, gotycki, z cegły, z 1. ćw. XV - poł. XVI w., zniszczony w XVII i XVIII w., zniszczony w 1656 i 1772, w ruinie; zob. Atlas zabytków s. 288 z ilustracją
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11032
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich