Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11077
Typ/Type:rycina (kompozycja czterech przedstawień)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kołomyja / Коломия
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Kołomyja województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"WYSTAWA ETNOGRAFICZNA POKUCIA W KOŁOMYI [...] (5968). Front budynku wystawowego. Huculi w stroju świątecznym. Część południowa rynku i ratusz nowy w Kołomyi. Szlachta z Berezowa Wyższego. Podług nadesłanych szkiców."
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "S. Antoszewicz".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:235x185 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 831 z 2.06.1881 s. 341.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii na temat wystawy autorstwa Marcelego Turkawskiego. Spis treści półrocznika nie podaje nazwisko autora rysunków (albo fotografii) według którego wykonano rycinę. Widok rynku w Kołomyji, budynku wystawowego oraz typów huculskich i szlachty z Berezowa Wyżnego.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i11077
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty kompozycje (w tym wielowidokowe) ratusze rynki, etnografia Huculi typy ludowe varia / architecture compositions (including multiview ones) market squares/market square other objects/other object town halls/town hall, ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians varia / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Rathäuser/Rathaus Ringe/Ring, Etnographie Huzulen Varia Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich