Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11119
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kosów (Kosów Huculski) / Косiв okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Kosów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Hucuły w drodze na jarmark do Kossowa. Rysował na drzewie Juliusz Kossak. 614"
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. PRZYKOR" i monogram wiązany "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:311x236 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 98 (946) z 10.11.1877 s. 297
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6872
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i11119
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Huculi typy ludowe, przyroda hipologia i sceny hippiczne, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, nature/wildlife hippology, varia costumology / Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich