Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11126
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kowno / Kaunas
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Świątynia Perkuna w Kownie / ""ŚWIĄTYNIA PERKUNA" W KOWNIE. (690)"
Autor/Author:Antoni Musiałowski wg Michała Elwiro Andriollego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z teki E. M. Andriollego."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: "Andriolli 1880" i "A MUSIAŁOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:235x171 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, słaby ślad długopisu (?) na prawym marginesie, marginesy karty nieznacznie pofałdowane (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 199 (1411) z 23.10.1886 s. 261
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Antoni Musiałowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1881-1889 związany z "Kłosami" w 1881 i następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" w latach 1882-1889 (tu był autorem ponad 30 prac); zob. SAP t. 5 s. 677 i Rudniewska (Słownik) ss. 87-88. 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "W. K." autorstwa Wincentego Korotyńskiego (zob. SPPP t. 3 s. 425). Faktycznie kamienica kupiecka, w XIX w. teatr, w którym bywał Adam Mickiewicz, obecnie Muzeum Adama Mickiewicza
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i11126
Kategorie tematyczne/Categories:architektura domy, kamienice muzea i skanseny, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture houses/tenement houses/house/tenement house museums/museum / Architektur Häuser/Wohnhäuser/Haus/Wohnhaus Museen/Museum / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich