Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11128
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mierzeja Kurońska / Kurische Nehrung / Kuršių nerija / Куршская коса
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie - Litwa / Rosja
Tytuł/Title:"Fischertanz. (Motiv aus der Kurischen Nehrung.) Nach dem Oelgemälde von Max Rentel."
Autor/Author:wg Max Rentel
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Max Rentel 1880" i "X. A. [...]"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:178x247 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Die Gartenlaube nr 3 z 1882 s. 53
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Prusy Wschodnie/Ostpreußen/Landkreis Samland/Landkreis Memel
Numer katalogowy/Number:i11128
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, kultura muzyka taniec, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia muzyk rybak / culture dance music, ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Kultur Musik Tanz, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich