Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11144
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"WŁOŚCIANIE W STROJACH ŚWIĄTECZNYCH."
Autor/Author:Kazimierz Krzyżanowski wg Wojciecha Gersona
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K K."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:154x227 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, jedynie pod kompozycją słaba plama
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 272 z 10.12.1864 s. 461
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Krzyżanowski (1844 Warszawa - 7.12.1885 Lwów) warszawski i lwowski drzeworytnik czynny w latach 1863-1876, związany przede wszystkim z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a we Lwowie ze "Strzechą", a także z wydawcami kalendarzy; zob. SAP t. 4 s. 311 i SAP Uzupełnienia s. 139.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek. Jedna z 15 ilustracji wg Wojciecha Gersona do obszernego artykułu autorstwa Mścisława Kamińskiego. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i11144
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dzwonnice kościoły, etnografia Litwini typy ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture belfries/belfry churches/church, ethnography folk types/folk type the Lithuanians / Architektur Glockentürme/Glockenturm Kirchen/Kirche, Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich