Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11148
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie / Żmudź
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Szkice ze Żmujdzi. Rysunek J. Fałata."
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "JFałat" i "S. ANTOSZEWICZ.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:286x216 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne rdzawe plamki i nieznaczne wydawnicze zagięcia karty.
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 903 z 19.10.1882 s. 249.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 3759.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i11148
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia Litwini typy ludowe, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones), economy communication sailing inland sailing, ethnography folk types/folk type the Lithuanians / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving / Holzstich