Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11152
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie / Typy białoruskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa / Białoruś
Tytuł/Title:"Nr. 125. Wiek XVI. Litwin z buławą i tarczą, i Rusin z łukiem i sajdakiem. (Rysunek wzięty z ryciny znajdującej się w zbiorze Cezarego Vecelli)."
Autor/Author:Ludwik Frick wg Juliusza Kossaka
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "DAWNE UBIORY I UZBROJENIA. (Zebrał i rysował Juliusz Kossak)."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "L FRYK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:141x116 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 297 z 30.06.1865 s. 208
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ludwik Frick (Fryk) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1868, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 2 s. 249, Rudniewska (Słownik) s. 44 (obszerniej).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6832
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i11152
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Białorusini Litwini typy, historia wojskowość XVI w., varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography the Belarusians/the Belarusians the Lithuanians types/type, history the army of 16th century, varia costumology / Etnographie Litauer Typen/Typ Weißrussen, Geschichte Militärwesen - 16. Jahrhundert, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich