Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11174
Typ/Type:dwie ilustracje (druki) na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bochotnica / Ciechanów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie) gmina Kazimierz Dolny / powiat grodzki Ciechanów województwo mazowieckie (ciechanowskie)
Tytuł/Title:"ZUBRZYCKI: SKARB IV. TABL. 305." [1] "RUINY ZAMKU "BOCHOTNICA" NIEDALEKO KAZIMIERZA LUBELSKIEGO. [...] (Rysunek Wojciecha Betley'a)."; [2] "RUINY ZAMKU W CIECHANOWIE NA MAZOWSZU. [...] (Rysunek Wojciecha Betley'a)."
Autor/Author:Wg Wojciecha Betley'a
Sygnatura/Signature:Ilustracje niesygnowane.
Technika/Technique:Druk
Wymiary/Size/Capacity:1) 93x151 mm; 2) 88x154 mm (tablica 378x280 mm).
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznacznie uszkodzone marginesy i rogi tablicy.
Pochodzenie/Origin:Z: Jan Sas Zubrzycki: Skarb architektury w Polsce. T.4. Kraków: nakład własny, [1916] (całość t.1-4 wydano w latach 1909-1916) tablica nr 305.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, dobra jakość druku na papierze kredowym. Bochotnica - pozostałości tzw. zamku Esterki, gotyckiego, kamienno-ceglanego, z ok. poł. XIV w., rozbudowanego XV/XVI w., zob. Atlas zabytków s.486. Ciechanów - zamek książąt mazowieckich, gotycki, z cegły, wzniesiony etapowo, od ok. 1427-1429 do pocz. XVI w., wielokrotnie niszczony i remontowany, po 1549 przebudowany na zamek mieszkalny, nieużytkowany od 2. poł. XVII w., obecnie muzeum, zob. Atlas zabytków s.156 z ilustracją.
Cena/Price:70
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i11174
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / table (figure) / Druck