Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01145
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Rynek Główny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Sukiennice Krakowskie: widok wewnętrzny w XV wieku. (5610)"
Autor/Author:Jan Telakowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. T." .
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Wymiary/Size/Capacity:150x207 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 773 z 22.04.1880 s.260.
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Telakowski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1881 rytujący przede wszystkim dla "Kłosów", a także "Tygodnika Ilustrowanego", zob. Opałek 1949 s.67, Rudniewska (Słownik) s.133 wraz z Rudniewska 1993.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22446.
Uwagi/Comments:Wycinek.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i01145
Kategorie tematyczne/Categories:architektura hale targowe rynki, gospodarka handel, okresy historyczne średniowiecze / architecture market halls/market hall market squares/market square, economy commerce, historical periods Middle Ages / Architektur Markthallen/Markthalle Ringe/Ring, Wirtschaft Handel, historische Epochen Mittelalter / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)