Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11204
Typ/Type:dwie ilustracje (druki) na jednej tablicy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Włostów / Janowiec
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Włostów - powiat Opatów województwo świętokrzyskie (tarnobrzeskie) gmina Lipnik / Janowiec - powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie) gmina Janowiec
Tytuł/Title:"ZUBRZYCKI: SKARB IV. TABL. 336." "ZUBRZYCKI: SKARB IV. TABL. 336." [1] "STAROŻYTNY KOŚCIÓŁ PARAFJALNY WE WŁOSTOWIE w Sandomierskiem, koło Opatowa. [...]"; [2] "KOŚCIÓŁ W JANOWCU, W RADOMSKIEM, naprzeciw m. Kazimierza. [...] (Obydwie fotografje Stanisława Thuguth'a)."
Autor/Author:wg Stanisława Thugutta
Sygnatura/Signature:Ilustracje niesygnowane
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 140x118 mm; 2) 140x124 mm (tablica 378x280 mm)
Stan/Condition:Ilustracje w ładnym stanie, kompozycje bez wad, bardzo nieznacznie uszkodzone marginesy i rogi tablicy
Datowanie/Dating:1916
Pochodzenie/Origin:Z: Jan Sas Zubrzycki: Skarb architektury w Polsce. T. 4. Kraków: nakład własny, [1916] (całość t. 1-4 wydano w latach 1909-1916) tablica nr 336
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, dobra jakość druku na papierze kredowym. Włostów - kościół wczesnogotycki, z prezbiterium 2. poł. XIII w. i nawą 1. poł. XIV, później przekształcony, odbudowany 1947-1949, jednonawowy z wieżą frontową i kaplicą; zob. Atlas zabytków s. 481. Janowiec - kościół renesansowo-manierystyczny, ok. 1585-1604 z wykorzystaniem murów kościoła gotyckiego ok. 1350 i renesansowego 1537-1559, jednonawowy z wieżą; zob. Atlas zabytków s. 459.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie/Lubelszczyzna
Numer katalogowy/Number:i11204
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / table (figure) / Druck