Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11262
Typ/Type:cztery ilustracje (druki) na jednej tablicy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Łuck / Луцьк / Warszawa / Lublin / Olkusz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Łuck - Kresy - województwo wołyńskie (Ukraina) / Warszawa - województwo mazowieckie (warszawskie) / Lublin - województwo lubelskie (lubelskie) / Olkusz - powiat Olkusz województwo małopolskie (katowickie)
Tytuł/Title:"ZUBRZYCKI: SKARB IV. TABL. 394." [1] "KŁÓDKA ŚREDNIOWIECZNA Z WRZECIĄDZEM z bożnicy Karaimskiej w Łucku [...]."; [2] "KŁÓDKA Z WIEKU XVI dziś w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie."; [3] "KŁÓDKA ŚREDNIOWIECZNA z krypty kościoła OO. Dominikanów w Lublinie."; [4] "KŁÓDKA znaleziona pod posadzką w kościele w Olkuszu."
Autor/Author:1); 3) i 4) wg Józefa Smolińskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracje 1) i 3) sygnowane na płycie: "Józef Smoliński"; ilustracja 4) "J. Smoliński 1912 r."; zaś ilustracja 2) niesygnowana.
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:od 51x48 do 249x82 mm (tablica 378x280 mm).
Stan/Condition:Tablica w ładnym stanie, kompozycje bez wad, bardzo nieznacznie uszkodzone marginesy i rogi tablicy.
Datowanie/Dating:1916
Pochodzenie/Origin:Z: Jan Sas Zubrzycki: Skarb architektury w Polsce. T. 4. Kraków: nakład własny, [1916] (całość t. 1-4 wydano w latach 1909-1916) tablica nr 394.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, dobra jakość druku na papierze kredowym.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Mazowsze/Królestwo/Lubelszczyzna/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i11262
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Karaimi, kultura rzemiosło artystyczne / culture arts and crafts, handicraft, ethnography the Karaims / Etnographie Karaimen, Kultur Kunsthandwerk / table (figure) / Druck