Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11271
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Łazienki Królewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Łazienki Królewskie / "39. Château de Lazienki."
Autor/Author:Jean Desaulx wg Jean Baptiste Arnout
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: po lewej stronie "J. Arnout del."; pośrodku "Lemaitre, direxit." i po prawej stronie "Desaulx, Sc."
Technika/Technique:staloryt z akwafortą na papierze
Wymiary/Size/Capacity:92x144 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1840
Pochodzenie/Origin:Z: Charles Forster: Pologne. Paris: Firmin Didot, 1840 tablica nr 39 po s. 17
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jean Desaulx (de Saulx) francuski rytownik czynny w latach 1786-1834, zajmował się akwafortą, miedziorytem i litografią; zob. ThB t. 9 s. 105; AKL. Index t. 4 s. 278
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11271
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / etching steel engraving / Radierung Stahlstich