Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11276
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Łazienki Królewskie / Stanisław II August
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Stanisław August przyjmuje artystów, przedstawiających mu projekta ozdoby pałacu i parku łazienkowskiego. Kopia obrazu K. Millera. 367"
Autor/Author:Drzeworytnia Warszawska wg Karola Millera
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z wystawy Towarzystwa zachęty sztuk pięknych w królestwie polskiém."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZEWORYTNIA. WARSZAWSKA"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:182x322 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki i uszkodzenia na marginesach karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 369 z 23.01.1875 s. 52
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10528
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Stanisław II August]
Numer katalogowy/Number:i11276
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe, portrety polskie zawody malarze, graficy, rzeźbiarze etc. - Polska władcy polscy - królowie - Polska zbiorowe - Polska / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme, portraits/portrait / Architektur Residenzen/Residenz, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich