Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11302
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Łazienki / Jan III Sobieski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Statue équestre de Jean Sobieski, Sur le Pont de Lazienki à Varsovie."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:staloryt na papierze
Wymiary/Size/Capacity:138x187 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1836
Pochodzenie/Origin:Z: Leonard Chodźko: La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou scènes historiques [...]. T. 1. Paris: au Bureau Central, 1835-1836 tablica po s. 272
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz tekst w języku francuskim. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422.
Cena/Price:320
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i11302
Kategorie tematyczne/Categories:architektura figury, statuy, posągi mosty, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo obce, rysunek obcy malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture bridges/bridge figures/figure, portraits/portrait / Architektur Brücken/Brücke Skulpturen/Skulptur, Porträts/Porträt / steel engraving / Stahlstich